Matters Dijital İstihdam Platformu, Önemsiyoruz liderliğinde tasarlanmış bir projedir. Önemsiyoruz, 2015 yılının son günlerinde bir inisiyatif olarak yola çıkmıştır. Çalışmaları çocuk ve kadın odağında ilerleyen inisiyatif, 2019 yılında derneğini kurarak faydalanıcıları için sistematik ve süreklilik arz eden çözümler geliştirmeyi öncelikli görmüştür. Binlerce kadın ve çocuk ile gerçekleşen birebir çalışma boyunca, kadınların ekonomik bağımsızlığa erişiminin yapılan tüm çalışmalarda süreklilik elde etmekte etkin bir konu olduğu gözlemlenmiştir.

Matters Dijital İstihdam Platformu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5) ve İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8)’e hizmet ediyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde karar verme süreçlerine tam ve etkin biçimde katılımını ve kadınlara eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına almak için çalışıyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona ermesinin, kadınların istihdama ve insana yakışır işlere erişimini sağlamayı bu projede öncelikli hedef olarak görüyoruz.

Kadınların psiko-sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlamak üzere tasarlanan bu platform, ihtiyaçları tespit etme ve önleyici çalışmalar tasarlamak üzere geliştirilmiştir.
Psikososyal ağ için öncelikle gerekli test ve envanterlerle katılımcının neye ihtiyacı olduğu belirlenir. İhtiyaç belirleme sonrasında katılımcılar grup ve/veya bireysel görüşmelere katılır. Bireysel görüşmelerde psikolojik iyi oluş temelinde katılımcının ihtiyacı doğrultusunda ruh sağlığı profesyonellerince hazırlanan programlar uygulanır. Grup görüşmelerinde ise katılımcılar bir araya gelerek birbirlerine destek olma ve birbirlerinden destek alma imkanına erişir. Grup görüşmeleri iki haftada bir olacak şekilde düzenlenir ve istihdam süreci boyunca da ayda bir buluşma olarak devam eder.
Görüşmeler esnasında ara ara ve görüşmeler bittikten sonra test ve envanterler tekrarlanır. Bu yöntem ile programın etkisi ve süreklilik içinde ihtiyaç analizi takibi gerçekleştirilir.